MAPA (ili )
Karta je interaktivna i klikom na elemente na legendi, možete da uklanjate ili dodajete elemente karte, poput, puteva, reka, jezera, itd. Takođe, klikom na naselje Levča,
možete da pogledate stranicu posvećenu tom naselju (ukoliko je naselje obeleženo zelenom oznakom). Pogled na karti možete povećati desnim klikom na neko područje
na karti, zatim sa ponuđene liste odaberite "Zoom In". Da bi ste se vratili na originalnu veličinu karte sa iste liste opcija odaberite "Show All".
 
© 2008-2015. www.levac-online.com