BOGALINAC

GEOGRAFIJA
Bogalinac se nalazi na 43° 49' 19" geografske širine i 21° 01' 53" grografske dužine (vidi na globusu). Prosečna nadmorska visina je oko 375m. Iznad Bogalinca se uzdižu brda: Velike Livade (533m), Duboke Doline (508m), Bogalinačka kosa (697m), Čukara (674m), Lazovi (522m).
Kroz Bogalinac protiče Velika reka, koja nastaje neposredno pre Bogalinca spajanjem Dobroseličke reke i Male reke. U Bogalincu se u Veliku reku uliva Voljevački potok.
Površina ovog naselja je oko 1074ha.
Bogalincu pripada i zaseok Voljevac.

ISTORIJA
Bogalinac se prvi put pominje u turskom "defteru za ovčarinu" iz 1595-6 godine.

PRIVREDA
Glavna privredna grana Bogalinca je poljoprivreda.

GEOLOGIJA
Bogalinac najvećim svojim delom leži na miocenskim sedimentima. Upravo ispod Bogalinca prolazi kontakt između miocenskih sedimenata i magmatita (dijabaz-rožnačka formacija). Tektonika ovog mesta je veoma slična onoj u Preveštu.

GALERIJA
Za još slika iz Bogalinca kliknite na link: galerija

LITERATURA
1. Felix Kanitz, Das königreich Serbien und das serbienvolk, Leipzig, 1904.
2. Simonović R. Đorđe, Levač, Rekovac-Beograd, 1983.
3. Marković Brativoje, Priče o Levačkim selima, Rekovac, 1997.

DEMOGRAFIJA
Bogalinac ima oko 150 stanovnika i oko 70 domaćinstava.

Godina 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 1991 2002
Br. stanovnika 679 629 520 426 331 255 192 214 163
Br. domaćinstava 122 122 116 113 104 83 72   70
Smeđom bojom su označeni podaci dobijeni novom metodologijom popisivanja stanovništva.

 
© 2008-2015. www.levac-online.com