DRAGOVO

Drgovo je jedno od najvećih naselja Levča. Nastalo je 1900. godine spajanjem tri sela: Dubnica, Volujak i Puljci. Sela su bila toliko blizu da su se dodirivala. 29. avgusta 1900. godine, glavešine tri sela su se dogovorile o ujedinjenju u jedno selo. Kuma novonastalom selu je bila kraljica Draga Mašin lično. Dala je selu ime Dragovo, po svom imenu. Naziv Dragovo ušao je u službenu upotrebu od decembra 1900. godine.

DragovoGEOGRAFIJA
Dragovo se nalazi na 43° 47' 26" geografske širine i 21° 05' 20" grografske dužine (vidi na globusu). Prosečna nadmorska visina je oko 300m. Smešteno je u dolini Županjevačke reke. Na zapadnom delu Dragova, ova dolina se naziva "Pazarište", a na istočnom "Kluč". U Županjevačku reku se na teritoriji Dragova ulivaju Sibnička reka i Smrdanski potok.
Dragovo ima i jedno veštačko jezero izgrađeno 1961. godine, koje je prvobitno bilo namenjeno navodnjavanju.
Severno od Dragova pružaju se brda "Gornji Parlog" sa najvišom tačkom na oko 421 m i "Donji Parlog". Južno se nalazi više brda: Gluvaja (431 m), Brestovac (393 m), Dublje sa vrhom Tatinac (420 m).
Dragovo se prostire na površini od oko 2016 ha.

Osnovna školaISTORIJA
Kao što je već pomenuto, Dragovo je nastalo 1900. godine. Kada govorimo o ranijoj istoriji, moramo govoriti o tri različita naselja: Dubnici, Volujku i Puljcima.

PRIVREDA
Glavna privredna grana u Dragovu je poljoprivreda. Priličan broj ljudi iz Dragova je na privremenom radu u inostranstvu, uglavnom u Nemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj. Sedemdesetih godina 20. veka, znača broj domaćinstava se uz poljoprivredu bavio i korparstvom.

Osnovna školaGEOLOGIJA
Dragovo leži na aluvionu Županjevačke reke i miocenskim sedimentima.

ZNAMENITI LJUDI
Dušan Popović (1884-1918) - istaknuti socijalista i novinar, bliski saradnik Dimitrija Tucovića sa kojim je pokrenuo časopis "Borba". Bio je i glavni urednik "Radničkih novina" kao i sekretar "Glavne partijske uprave". Sahranjen je u Londonu.

Milan D. Pantić (1954-2001) - novinar.
Ubijen je u ulazu svog stana u Jagodini gde je živeo i radio. Imena naručioca ubistva i ubica još uvek nisu zvanično objavljena. U više navrata u medijima je bilo informacija o ljudima umešanim u ovo ubistvo, ali uprkos tome, naručioci su i dalje na slobodi.

GALERIJA
Za još slika iz Dragova kliknite na link: galerija

LITERATURA
1. Felix Kanitz, Das königreich Serbien und das serbienvolk, Leipzig, 1904.
2. Simonović R. Đorđe, Levač, Rekovac-Beograd, 1983.
3. Marković Brativoje, Priče o Levačkim selima, Rekovac, 1997.
4. Simić Ž. Miroslav, Kraljevsko Dragovo, Beograd, 2001.


DEMOGRAFIJA
Dragovo ima oko 1125 stanovnika i oko 356 domaćinstava. Kao i većina drugih levačkih naselja, i Dragovo je u izimiranju. Sa 2333 stanovnika 1948. godine, populacija je pala na 1348 (odnosno 1125 po novoj metodologiji popisivanja) stanovnika 2002. godine.

Godina 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 1991 2002
Br. stanovnika 2333 2324 2093 1854 1608 1509 1348 1319 1125
Br. domaćinstava 470 477 499 480 433 410 383   356
Smeđom bojom su označeni podaci dobijeni novom metodologijom popisivanja stanovništva.
 
© 2008-2015. www.levac-online.com