KALUDRA

Kaludru čine dva dela: Velika i Mala Kaludra. Veliku Kaludru zovu još i Gornja Kaludra a Malu, Donja Kaludra.

GradGeografija
Kaludra se nalazi na 43° 46' 23" geografske širine i 21° 03' 30 " grografske dužine. Prosečna nadmorska visina je oko 407m (Mala Kaludra: 390m, Velika Kaludra: 425m). Mala Kaludra je smeštena u dolini Kaludranske reke, dok je Velika Kaludra najvećim delom na južnoj padini brda koje ima jednostavan naziv: "Brdo (447 m)". Severno od Kaludre su brda Gologrilijaž (503 m) i Gluvaja(431 m). Južno su brda Savina Glava (571 m) i Dabovac (446 m).
Kaludra se prostire na površini od oko 892 ha.


Istorija
Kaludra se kao i većina mesta ovog kraja prvi put spominje u turskom "defteru za ovčarinu" iz 1595-6 godine.

Privreda
Poljoprivreda je glavna privredna grana ovog mesta.

Geologija
Kaludra leži na miocenskim žutim peščarima.

GALERIJA
Za još slika iz Kaludre kliknite na link: galerija

LITERATURA
1. Felix Kanitz, Das königreich Serbien und das serbienvolk, Leipzig, 1904.
2. Simonović R. Đorđe, Levač, Rekovac-Beograd, 1983.
3. Marković Brativoje, Priče o Levačkim selima, Rekovac, 1997.

DEMOGRAFIJA
Kaludra ima oko 327 stanovnika i oko 128 domaćinstava. Kao i većina drugih levačkih naselja, i Kaludra je u izimiranju.

Godina 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 1991 2002
Br. stanovnika 842 849 811 674 583 454 346 450 327
Br. domaćinstava 150 163 174 166 165 152 129   128
Smeđom bojom su označeni podaci dobijeni novom metodologijom popisivanja stanovništva.

 
© 2008-2015. www.levac-online.com