KAVADAR

GEOGRAFIJA
Kavadar se nalazi na 43° 50' 16" geografske širine i 21° 07' 54" grografske dužine. Prosečna nadmorska visina je oko 215 m. Smešteno je u dolini reke Dulenke (na levoj obali).
Kavadar se prostire na površini od oko 834 ha.

ISTORIJA
Kao i većina levačkih naselja, Kavadar se u pisanim dokumentima prvi put pominje u turskom "defteru za ovčarinu" iz 1595. godine.

PRIVREDA
Glavna privredna grana u Kavadaru je poljoprivreda.

GEOLOGIJA
Kavadaru najvećim delom leži na miocenskim sedimentima i manjim delom na aluvionu reke Dulenke.

GALERIJA
Za još slika iz Kavadara kliknite na link: galerija

LITERATURA
1. Simonović R. Đorđe, Levač, Rekovac-Beograd, 1983.
2. Marković Brativoje, Priče o Levačkim selima, Rekovac, 1997.

DEMOGRAFIJA
Kavadar ima oko 450 stanovnika u oko 180 domaćinstava.

Godina 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 1991 2002
Br. stanovnika 1069 1050 856 742 633 541 472 535 456
Br. domaćinstava 206 211 209 217 204 178 183   180
Smeđom bojom su označeni podaci dobijeni novom metodologijom popisivanja stanovništva.

 
© 2008-2015. www.levac-online.com