KOMARANE

Komarane čine Gornja i Donja Mala.

GEOGRAFIJA
Komarane se nalazi na 43° 49' 55" geografske širine i 21° 04' 40" grografske dužine. Prosečna nadmorska visina je oko 280m. Severno od Komarana se pruža Dubravska Kosa(338m). Kroz Komarane protiče Komaranski potok.
Naselje se prostire na 539ha.

ISTORIJA
Komarane se u pisanim dokumentima prvi put pominju u turskom "defteru za ovčarinu" iz 1595. godine.

PRIVREDA
Glavna privredna grana u Kamaranima je poljoprivreda.

GEOLOGIJA
Komarane najvećim delom leži na miocenskim sedimentima.

GALERIJA
Za još slika iz Komarana kliknite na link: galerija

LITERATURA
1. Simonović R. Đorđe, Levač, Rekovac-Beograd, 1983.
2. Marković Brativoje, Priče o Levačkim selima, Rekovac, 1997.

DEMOGRAFIJA
Komarane ima oko 250 stanovnika i oko 107 domaćinstava.

Godina 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 1991 2002
Br. stanovnika 595 576 515 456 388 315 271 301 254
Br. domaćinstava 117 118 121 120 114 98 110   107
Smeđom bojom su označeni podaci dobijeni novom metodologijom popisivanja stanovništva.

 
© 2008-2015. www.levac-online.com