NADRLJE

Nadrlje je prilično razuđeno planinsko mesto. Smešteno je glavnim delom u dolini Nadrljske reke, ali i po okolnim brdima.

Geografija
Nadrlje se nalazi na 43° 48' 27" geografske širine i 20° 57' 12" grografske dužine. Prosečna nadmorska visina je oko 520 m. Okruženo je brojnim brdima: Venac(709 m), Dugi Laz (673 m), Okrugli Laz (710 m), Osredak [na ovom području su česta brda sa ovom nazivom. Na području nadrlja postoje dva brda sa ovim imenom. ] (586 m), Ostrik (708 m).
Kroz Nadrlje protiče Nadrljska reka u koju se ulivaju brojni potoci sa okolnih brda.
Nadrlje se prostire na površini od oko 1612 ha.

Istorija
Nadrlje se prvi put spominje u turskom "defteru za ovčarinu" iz 1595-6 godine, pod nazivom "Nadrla".

Privreda
Nadrlje je planinsko mesto bez previše obradivih površina. Dominiraju šume i pašnjaci. Česte poljoprivredne kulture su: maline, krompir, šljiva, pšenica.

Geologija
Nadrlje leži na krednim sedimentima, uglavnom različitim vrstama peščara.

LITERATURA
1. Felix Kanitz, Das königreich Serbien und das serbienvolk, Leipzig, 1904.
2. Simonović R. Đorđe, Levač, Rekovac-Beograd, 1983.
3. Marković Brativoje, Priče o Levačkim selima, Rekovac, 1997.

DEMOGRAFIJA
Nadrlje ima oko 229 stanovnika i oko 91 domaćinstava.

Godina 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 1991 2002
Br. stanovnika 633 649 647 574 442 339 239 331 229
Br. domaćinstava 106 113 128 134 120 107 91   91
Smeđom bojom su označeni podaci dobijeni novom metodologijom popisivanja stanovništva.

 
© 2008-2015. www.levac-online.com