PREVEŠT

Prevešt se nalazi u jugoistočnom delu Levča, na obroncima Gledićkih Planina. Zahvata površinu od oko 1085 ha.

GEOGRAFIJA
Prevešt se nalazi na 43° 45' 21" geografske širine i 21° 02' 25" grografske dužine (vidi na globusu). Prosečna nadmorska visina je oko 380m. Iznad Prevešta se izdižu brda: Grad (586m), Drača (485m), Kozja Grba (684m), Vranjevac (631m) i Savina Glava (571m). Brdo Grad je dobilo naziv po srednjevekovnom utvrđenju koje se nalazilo na njegovom vrhu. Danas su vidljivi ostaci tog utvrđenja. Koliko je meni poznato, ovo utvrđenje nije bilo predmet ozbiljnijih arheoloških proučavanja, ali je sasvim izvesno da ovo nije bilo utvrđenje od većeg značaja. Na obroncima Grada su nalaženi različiti arheološki predmeti: austrijski istraživač Feliks Kanic (Felix Philipp Kanitz) je krajem 19. veka ovde pronašao vrhove strela.
Kroz Prevešt protiče Kalenićka reka. U nju se ovde uliva Guševački potok i potok iz Rova. Do pre nekoliko decenija Prevešt je imao i jezero koje je sada preraslo u treserište. Sada na sredini nekadašnjeg jezera raste drveće, uglavnom breze.

ISTORIJA
Prevešt se prvi put spominje u turskom "defteru za ovčarinu" iz 1595-6 godine. Prema austrijskom popisu iz 18. veka Prevešt je brojao svega 3 doma i jednu vodenicu.

PRIVREDA
Ovo svakako ne spada u ekonomski značajnija područja. Daleko najznačajniji izvor prihoda Preveštanaca čini poljoprivreda. Neuporedivo manje porodica živi od ostalih privrednih grana kao što su: trgovina i javna preduzeća. Na brdu Drača, postoji i kamenolom dijabaza koji se intenzivno eksploatiše.

GEOLOGIJA
Prevešt najvećim svojim delom leži na miocenskim sedimentima. Upravo ispod Prevešta prolazi kontakt između miocenskih sedimenata i magmatita (dijabaz-rožnačka formacija). Delovi Prevešta: Guševac i Reka, leže na dijabaz-rožnačkoj formaciji.

ZNAMENITI LJUDI
Milan Tasković - profesor matematike na PMF-u u Beogradu.

GALERIJA
Za još slika iz Prevešta kliknite na link: galerija

LITERATURA
1. Felix Kanitz, Das königreich Serbien und das serbienvolk, Leipzig, 1904.
2. Simonović R. Đorđe, Levač, Rekovac-Beograd, 1983.
3. Marković Brativoje, Priče o Levačkim selima, Rekovac, 1997.

DEMOGRAFIJA
Prevešt ima oko 338 stanovnika i oko 148 domaćinstava.

Godina 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 1991 2002
Br. stanovnika 815 820 791 714 596 472 363 448 338
Br. domaćinstava 154 155 180 187 188 167 150   148
Smeđom bojom su označeni podaci dobijeni novom metodologijom popisivanja stanovništva.
 
© 2008-2015. www.levac-online.com