REKOVAC

Rekovac je administrativno središte današnjeg Levča.

RekovacGEOGRAFIJA
Rekovac se nalazi na 43° 51' 46" geografske širine i 21° 05' 40" grografske dužine (vidi na globusu). Prosečna nadmorska visina je oko 240 m. Smešten je u dolini reke Dulenke.
Na teritoriji Rekovca, Dulenka pravi dolinu koja se na severozapadnom delu naziva: "Gornje polje" a na jugozapadu: "Donje polje".
Severozapadno od Rekovca je brdo Glaveja (396 m). Na zapadu su brda: Klik (407 m) i Kupres (564 m). Na jugu su: Grobljanska kosa (305 m) i Rogoljevica (281 m). Na severu, između Rekovca i Lomnice su brda: Vlainko (311 m) i Vinogradi (310 m).
Rekovac se prostire na površini od oko 1488 ha.

Dom zdravlja u RekovcuISTORIJA
Rekovac se u pisanim dokumentima prvi put pominje u turskom "defteru za ovčarinu" iz 1595. godine, pod nazivom "Rakofac".

PRIVREDA
Rekovac kao administrativno i ekonomsko središte Levča, ima: fabriku kablova, poljoprivrednu školu, osnovnu školu, dom zdravlja, stanicu policije, vrtić, crkvu, autobusku stanicu, benzinsku pumpu, poštu, banku, biblioteku, veći broj ugostiteljskih i trgovinskih objekata, itd.

BazenGEOLOGIJA
Rekovac najvećim delom leži na miocenskim sedimentima. U zapadnom delu dominiraju metamorfiti dijabaz-rožnačke formacije.

GALERIJA
Za još slika iz Rekovca kliknite na link: galerija

Fabrika kablovaLITERATURA
1. Felix Kanitz, Das königreich Serbien und das serbienvolk, Leipzig, 1904.
2. Simonović R. Đorđe, Levač, Rekovac-Beograd, 1983.
3. Marković Brativoje, Priče o Levačkim selima, Rekovac, 1997.

DEMOGRAFIJA
Rekovac ima oko1930 stanovnika u oko 710 domaćinstava.

Godina 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 1991 2002
Br. stanovnika 1510 1674 1467 1685 1751 1916 2020 1886 1930
Br. domaćinstava 445 469 490 574 623 664 722   710
Smeđom bojom su označeni podaci dobijeni novom metodologijom popisivanja stanovništva.
 
© 2008-2015. www.levac-online.com