SEKURIČ

Sekurič je sa površinom od 3533 ha, najveće naselje Levča.

GEOGRAFIJA
Sekurič se nalazi na 43° 47' 52" geografske širine i 21° 11' 03" grografske dužine (vidi na globusu). Prosečna nadmorska visina je oko 315 m. Smešten je na jugozapadnoj padini planine Juhor. Čine ga više zaseoka: Staro selo, Ravna, Bogojevska mala, Adamovićka mala, Prnjavor, Selo, Anićka mala, Damjanska mala, Reka (Pajkićka mala), Stari vinograd (iseljen je), Sakićka mala, Ognjenska mala, Odmaranje.
Kroz Sekurič protiče Županjevačka reka.
Ovo naselje se prostire na površini od oko 3533 ha.

ISTORIJA
Sekurič se prvi put pominje u turskom "defteru za ovčarinu" iz 1595-6 godine, pod nazivom "Sekuriča".

PRIVREDA
Osnovna privredna grana u Sekuriču je poljoprivreda .

GEOLOGIJA
Sekurič najvećim svojim delom leži na metamorfitima i na aluvionu Županjevačke reke.

GALERIJA
Za još slika Sekuriča kliknite na link: galerija

LITERATURA
1. Simonović R. Đorđe, Levač, Rekovac-Beograd, 1983.
2. Marković Brativoje, Priče o Levačkim selima, Rekovac, 1997.

DEMOGRAFIJA
Sekurič ima manje od 810 stanovnika i oko 336 domaćinstava.

Godina 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 1991 2002
Br. stanovnika 2389 2322 2114 1815 1497 1142 875 1059 816
Br. domaćinstava 486 496 520 506 483 415 343   336
Smeđom bojom su označeni podaci dobijeni novom metodologijom popisivanja stanovništva.

 
© 2008-2015. www.levac-online.com