SILJEVICA

GEOGRAFIJA
Siljevica se nalazi na 43° 50' 55" geografske širine i 21° 02' 02" grografske dužine. Prosečna nadmorska visina je oko 470 m. Severno od Siljevice je brdo Korita (586 m). Na istoku je brdo Strančine (513 m), a na jugoistoku je Čukara (492 m).
Siljevica je izvorište Siljevičke reke..
Ovo naselje se prostire na površini od oko 1488 ha.

ISTORIJA
Siljevica se prvi put pominje u spiskovima četa Koče Kapetana iz 1787. godine.

PRIVREDA
Osnovna privredna grana u Siljevici je poljoprivreda.

GEOLOGIJA
Siljevica najvećim svojim delom leži na sedimentima miocenske starosti.

GALERIJA
Za još slika iz Siljevice kliknite na link: galerija

LITERATURA
1. Simonović R. Đorđe, Levač, Rekovac-Beograd, 1983.
2. Marković Brativoje, Priče o Levačkim selima, Rekovac, 1997.

DEMOGRAFIJA
Siljevica ima manje od 160 stanovnika i oko 78 domaćinstava.

Godina 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 1991 2002
Br. stanovnika 757 736 645 501 328 231 170 229 165
Br. domaćinstava 130 134 138 128 115 89 80   78
Smeđom bojom su označeni podaci dobijeni novom metodologijom popisivanja stanovništva.

 
© 2008-2015. www.levac-online.com