VELIKA KRUŠEVICA

GEOGRAFIJA
Velika Kruševica se nalazi na 43° 51' 00" geografske širine i 21° 04' 53" grografske dužine. Prosečna nadmorska visina je oko 270 m. Smeštena je u dolini Manastirska reke i na padini brda Drenjak.
Velika Kruševica se prostire na površini od oko 1137 ha.

ISTORIJA
Kao i većina levačkih naselja, Velika Kruševica se u pisanim dokumentima prvi put pominje u turskom "defteru za ovčarinu" iz 1595. godine, pod imenom: "Krušofca".

PRIVREDA
Glavna privredna grana u Velikoj Kruševici je poljoprivreda.

GEOLOGIJA
Velika Kruševica najvećim delom leži na miocenskim sedimentima.

GALERIJA
Za još slika iz Velike Kruševice kliknite na link: galerija

LITERATURA
1. Simonović R. Đorđe, Levač, Rekovac-Beograd, 1983.
2. Marković Brativoje, Priče o Levačkim selima, Rekovac, 1997.

DEMOGRAFIJA
Velika Kruševica ima oko 280 stanovnika u oko 120 domaćinstava.

Godina 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 1991 2002
Br. stanovnika 744 734 633 547 457 350 307 329 289
Br. domaćinstava 164 172 175 173 156 135 132   126
Smeđom bojom su označeni podaci dobijeni novom metodologijom popisivanja stanovništva.

 
© 2008-2015. www.levac-online.com