ZNAMENITOSTI
Znamenitosti / GOVOR VODAGOVOR VODA

Govor Voda je izvor na brdu Grad (818m). Zanimljivost ovog izvora je u tome što se iz malene pukotine u steni čuje žubor vode, koja izbija na površinu nekoliko metara dalje. Zbog ovog žubora izvor je i dobio naziv "Govor Voda". Ovaj žubor je nekoga verovatno podsetio na nečiji govor.

LOKACIJA
Govor Voda se nalazi u prilično nepristupačnom predelu na 43° 47' 37.99" geografske širine i 20° 59' 47.99" geografske dužine, na brdu Sibnički Grad (vidi na globusu). Nadmorska visina izvora je oko 710m.
Do ovog izvora je moguće stići iz više pravaca (iz pravca Sibnice, Kalenića ili iz Županjevca), ali ni jedan od ovih puteva nije ni malo lak. Kolima je nemoguće prići ni blizu izvora.
Najjednostavniji način da se dođe do izvora je uz pomoć meštana okolnih sela (Županjevca ili Sibnice). Mnogi od meštana su raspoloženi da Vas odvezu veoma blizu izvora i vrate nazad u selo, svojim traktorom, za relativno malo para. Ovo je dobro rešenje ako niste skloni planinarenju, ako niste u dobroj fizičkoj kondiciji ili ako niste previše dobri u orjentaciji.
U protivnom možete se odvažiti da krenete pešice.
Put od Sibnice je najjednostavniji. Treba samo uzvodno pratiti tok Sibničke reke do crkve (oko 2,5km), a onda krenuti stazom uz padinu još nešto više od 1 km. Sve skupa oko 3,5 km. Sibnička reka je u ovom delu zapravo potok koji leti presuši, tako da obično ne predstavlja problem za kretanje. U ovim krajevima nema opasnih krupnih životinja. Jedina potencijalna opasnost je susret sa zmijama. U dolini Sibničke reke je moguće sresti bezopasne belouške (Natrix natrix), dok je uz padinu moguć susret sa poskokom (Vipera ammodytes) ili šarkom (Vipera berus). Iz tog razloga treba biti prikladno odeven i obuven. Svakako ne treba ići u sandalama ili papučama.
U koliko se odlučite da krenete od Županjevca, najkraći, ali i najstrmiji put je preko napuštenog zaseoka Blaževa. Najteži deo puta je prvih 2km (od Županjevca do Straževice). Ostatak puta (oko 1,5-2km) vodi uglavnom grebenom i nema prevelikih uspona, međutim, putevi i staze se često račvaju, pa je moguće malo više lutanja.
Treća maršuta vodi od Kalenića, putem koji polazi neposredno iznad manastira Kalenić (457m) i vodi usponom od oko 2km, preko Spasojevine do Krive kose (781m). Ostatak puta od nešto više od 2km nema prevelikih uspona i vodi živopisnim grebenom sa kojeg se pruža odličan pogled na markantni vrh Čukara (818m).

GEOLOGIJA
Izvor "Govor voda" se nalazi u krečnjačkim stenama donjo-kredne starosti (K13 - Baremski kat). Ovo je po svemu sudeći, kraški izvor.
Isti krečnjaci grade i vrh Čukare (818m), koji svojim prepoznatljivim kupastim izgledom, dominira ovim krajem. Kontakt ovih krečnjaka sa okolnim stenama je diskordantan.
Slične stene možemo primetiti i na okolnim vrhovima: Velika i Mala Straževica, ali one bez obzira na morfološku sličnost nemaju nikakve veze sa stenama na Čukari i Sibničkom Gradu koje su nešto starije (K11 - Berijaski kat).
Pored izvora "Govor voda" na brdu Sibnički Grad, ima i drugih kraških oblika reljefa. Nekoliko desetina metara uz padinu, ispod krečnjačkih litica, locirana je kraška jama i pećina ("Sibnička pećina). Zanimljivo je da se na ovako malom prostoru (manje od 1/2 km2), nađu čak tri značajna kraška oblika reljefa.

LEGENDE
Oko ovog izvora su se od davnina spredale razne legende. Prema jednoj od njih, verovatno najstrašnijoj, koju nam je ispričao jedan pastir na putu do izvora, žubor koji se čuje iz stene predstavlja glasove nesrećnika bačenih u jamu ispod sibničkog grada (utvrđenja). Naime, na vrhu ovog brda, u srednjem veku, nalazilo se utvrđenje, sibnički grad. Prema legendi, kada je u gradu zavladala nekakva strašna epidemija, umiralo je toliko mnogo ljudi da nisu stizali da ih sahranjuju. Da bi sprečili širenje zaraze, umrle su bacali u jamu ispod grada. Kasnije, nešto niže od grada, pojavio se izvor, a iz stene iznad njega čuli su se glasovi duša ljudi bačenih u jamu.

GALERIJA
Za još slika okoline Govor Vode, kliknite na link: galerija


 
© 2008-2017. www.levac-online.com